พลาสติกกันกระแทก ที่มีสารป้องกันสนิม

Air bubble Anti Rust  การป้องกันสนิมแบบไอระเหย ของชิ้นงานโลหะต่าง ๆ จะทำหน้าที่ปลดปล่อยโมเลกุลของสารป้องกันการเกิดสนิม ป้องกันไฟฟ้าสถิต ซึ่งอยู่ในรูปแบบของไอระเหยที่ไม่มีกลิ่น ไม่มีสี และไม่มีอันตรายต่อร่างกาย โมเลกุลนี้จะไปเคลือบอยู่บนผิวโลหะที่ถูกห่อหุ้ม  และเข้าไปขัดขวางกระบวนการที่ก่อให้เกิดสนิม เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการหีบห่อชิ้นงานโลหะ Visitors: 32,114